Akademiuddannelser

Er du i gang med job og karriere, og vil du gerne videre med en fleksibel efteruddannelse på deltid – så kan en Akademiuddannelse (AU) være et godt valg. Du bliver endnu bedre til dit fag, eller du kan bruge uddannelsen til at søge mod nye jobområder.

Uddannelsen er nøje tilpasset erhvervslivets krav til kompetencer inden for bl.a. administration, markedsføring, økonomi, ledelse, it og transport. Når du efteruddanner dig med en Akademiuddannelse, kan du vælge mellem forskellige uddannelser. Hver især er sammensat af en række obligatoriske og valgfrie fag.

vokser_r2_c1

Point for din erhvervserfaring
Med en Akademiuddannelse får du anerkendt din erhvervserfaring som en del af din efteruddannelse. Fagmodulerne tæller nemlig 60 ECTS-point, og din erhvervserfaring (på minimum 2 år) tæller også 60 ECTS-point. En Akademiuddannelse svarer således til en kort videregående uddannelse på i alt 120 ECTS-point.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelse - Princip_r1_c1

En Akademiuddannelse består af minimum 5 fagmoduler og et afgangsprojekt. Uddannelsen er kompetencegivende, og du opnår for visse linjers vedkommende adgang til HD 2. del eller andre diplomuddannelser.

Har du ikke mod på eller brug for en hel Akademiuddannelse, er det også muligt blot at tage et enkelt fag for at skærpe din kompetence på et bestemt område. Efter hvert fag får du naturligvis et selvstændigt kursusbevis.